Hoofdinhoud

Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

VOOR DE WWW.YSLBEAUTY.NL WEBSITE

Van kracht met ingang van 1 juli 2023

 

 

Als uw bestelling voor die datum is geplaatst, klik dan hier om toegang te krijgen tot de algemene verkoopvoorwaarden die van kracht waren op de datum van uw bestelling.

 

Op deze algemene verkoopvoorwaarden en de contractuele relatie tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil zullen de partijen, in overeenstemming met Sectie 8 van de volgende algemene verkoopvoorwaarden, ernaar streven om een buitengerechtelijke schikking te treffen alvorens een gerechtelijke procedure in te leiden.

JURIDISCHE KENNISGEVING

URL : www.yslbeauty.nl

Uitgever: L'Oréal France, vennootschap onder firma met kapitaal van 127.918.715 euro, gevestigd te 30 rue d'Alsace 92300 Levallois-Perret, geregistreerd in het Handelsregister van Nanterre onder nummer 919 434 894, handelend uit naam en voor rekening van haar afdeling Luxe divisie en haar merk YSL Beauty.

BTW Nummer: FR 84 919 434 894

Klantenservice: +31 232120007

Contact: – Email: Hier – Telefoonnummer: +31 232120007.

Publicatiemanager (Directeur de la publication): Aglae De Beauregard

Gehost door: Salesforce.com EMEA private Limited Company (Ltd) met een aandelenkapitaal van GBP 100,000, met geregistreerd adres te Village 9, Floor 26 Salesforce Tower; 110 Bishopsgate, Londen, UK EC2N 4AY, geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 05094083.

Unieke identificatiecodes (artikel R. 541-173 van het Milieuwetboek):
Valdelia (meubilair): FR025744_10FA89
Citeo (huishoudelijk verpakkingsmateriaal): FR209023_01CDJZ
Citeo (papier): FR025744_03CEPK


Welkom bij de website www.yslbeauty.nl (de “Website”).

Lees deze algemene verkoopvoorwaarden (de "AVV") zorgvuldig door, evenals de gebruiksvoorwaarden van de website (hier toegankelijk) en het privacy beleid (hier toegankelijk), die betrekking hebben op Uw browse-activiteit op de Website en onze relatie met U indien U producten en/of aanverwante diensten bestelt via de Website (de "Producten").

Zoals gebruikt in deze AVV, betekent "U” of “Koper” de persoon die de Website bezoekt en/of Producten bestelt via de Website; “Wij” of “Verkoper" betekent het bedrijf dat in de bovenstaande juridische kennisgeving wordt vermeld; Koper en Verkoper worden hierna gezamenlijk aangeduid als de "Partijen" en, ieder afzonderlijk, als een "Partij".

Elke bestelling van een Product die via de Website wordt aangeboden, vereist dat U erkent dat U deze AVV heeft ontvangen en uitdrukkelijk akkoord gaat met de bepalingen die in deze AVV zijn opgenomen door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken tijdens het bestelproces.

Deze AVV zijn uitsluitend van toepassing en sluiten alle andere verkoopvoorwaarden uit, ongeacht of deze van toepassing zijn op verkoop via winkels of andere distributie- of marketingkanalen.

In overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, wordt hierbij in het bijzonder vermeld dat het bevestigen van een inkooporder zoals uiteengezet onder deze AVV kwalificeert als een e-contract tussen de Partijen en geldig bewijs tussen de Partijen van de gehele bestelling en alle verschuldigde bedragen onder zo'n bestelling.

 1. AANKOOPVOORWAARDEN

 2. Alle Producten die via de Website worden aangeboden zijn uitsluitend bedoeld voor personen die (i) volwassenen zijn (of minderjarigen die naar behoren gemachtigd zijn door hun wettelijke vertegenwoordiger om een bestelling te plaatsen via de Website); en (ii) volledig juridisch handelingsbekwaam zijn om via de Website bestellingen te plaatsen.

  In het bijzonder vermelden wij hierbij dat de Producten bestemd zijn voor persoonlijk gebruik door Koper en dat dit geen verband mag houden met zijn/haar professionele hoedanigheid, waaronder begrepen het doorverkopen van Producten. In dit kader mag het bedrag van een bestelling niet hoger zijn dan achthonderd euro (EUR 800). Voorts geldt dat elke willekeurige Koper slechts maximaal vijf (5) items van een Product per bestelling mag bestellen.

 3. PRODUCTEN – PRIJZEN

 4. a. Producten

  Producten die via de Website te koop worden aangeboden, zijn de Producten die op de Website worden weergegeven op de datum waarop Koper de Website bezoekt.

  Koper wordt hierbij geïnformeerd dat foto's en woordgebruik die worden aangewend om de Producten weer te geven, in de loop van de tijd kunnen veranderen.

  b. Niet-beschikbaarheid Producten

  Als een Product niet beschikbaar is, wordt U hiervan op de hoogte gebracht door middel van een kennisgeving die wordt weergegeven en die aangeeft dat het gewenste Product tijdelijk niet beschikbaar is.

  Bij wijze van uitzondering zal informatie over het niet-beschikbaar zijn van het Product enkel per e-mail worden meegedeeld na bevestiging van de bestelling door Koper, bevestiging door Verkoper en vóór levering.

  In het geval van annulering door Verkoper vanwege dergelijke uitzonderlijke omstandigheden en als gevolg waarvan het Product niet beschikbaar is na bekrachtiging van de bestelling door Koper en bevestiging door Verkoper, wordt Koper geïnformeerd dat de bestelling volledig zal worden geannuleerd.

  In het geval dat de betaling direct ontvangen wordt op het moment van de bestelling, verbindt Verkoper zich ertoe om alle bedragen die Koper heeft betaald binnen maximaal zestien (16) dagen, vanaf het moment van de kennisgeving van de annulering van de bestelling, aan Koper terug te betalen, met gebruikmaking van dezelfde betalingsmethode als gehanteerd door Koper.

  c. Prijzen

  De prijzen zijn in euro's (EUR) en gelden voor leveringen in Nederland. De prijzen zijn inclusief eventuele kortingen en BTW zoals van toepassing op de datum van bestelling. Elke wijziging in de toepasselijke BTW-tarieven wordt weerspiegeld in de productprijzen.

  De vermelde prijzen zijn exclusief eventuele verwerkings- of bezorgkosten, welke worden gespecificeerd voordat de bestelling wordt bevestigd en als extra kosten in rekening zullen worden gebracht. Genoemde kosten worden per bestelling in rekening gebracht, welke bedragen in de onderstaande tabel zijn weergegeven:

  TYPE LEVERING KOSTEN PER BESTELLING
  Standaard (per post) 5 €
  Expresse (DHL) 12,50 €

  Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen van tijd tot tijd te wijzigen, met dien verstande dat de Producten in rekening worden gebracht op basis van de prijslijst zoals van toepassing bij bekrachtiging van de bestelling door Koper, onder voorbehoud van bevestiging door Verkoper.

  d. Beoordelingen en opmerkingen van gebruikers

  U bent bevoegd om elk Product te beoordelen en aan te bevelen. U kunt ook de beoordelingen en aanbevelingen van andere gebruikers opzoeken. De beoordelingen en aanbevelingen die voor elk Product zijn aangeduid, weerspiegelen de gemiddelde beoordelingen en aanbevelingen die zijn gegeven door de gebruikers die elke vraag hebben beantwoord, onder hun respectieve persoonlijke verantwoordelijkheid. Genoemde beoordelingen en aanbevelingen zijn slechts indicatief van aard en zijn op geen enkele wijze contractueel bindend voor Verkoper.

  De sterren of beoordelingen die op de Website naast een Product worden weergegeven, geven de gemiddelde beoordelingen weer die op een bepaald moment worden toegekend door de personen die hun mening over een dergelijk product via onze Website hebben gegeven, en kunnen daarom van dag tot dag verschillen.

 5. BESTELLING

 6. a. Bestelvoorwaarden

  Om een bestelling te plaatsen, dient Koper eerst de Website te bezoeken.

  Koper kan vervolgens de verschillende Producten bekijken die te koop worden aangeboden op de datum waarop hij/zij de Website bezoekt en kan zijn/haar Producten selecteren door middel van (i) het bladeren door de verschillende categorieën Producten; of (ii) het rechtstreeks intypen van de productnaam in de zoekmachine; of (iii) het klikken op een pagina in het websiteoverzicht onderaan elke webpagina om zo toegang te krijgen tot het volledige assortiment Producten.

  Tijdens het browsen op de Website kan Koper, als hij/zij dat wenst, Producten aan het winkelwagentje toevoegen door simpelweg op de daartoe bestemde knop te klikken voor het toevoegen van een Product aan het winkelwagentje.

  Zodra dit proces is voltooid, wordt Koper het aantal Producten in zijn/haar winkelwagentje getoond. Hierbij wordt opgemerkt dat de inhoud van de winkelwagen onderhevig kan zijn aan een sessietime-out.

  Koper kan dan verder browsen of op zijn/haar winkelwagentje klikken om de inhoud van het winkelwagentje op het scherm te bekijken, met alle toegevoegde items, inclusief de belangrijkste kenmerken van elk Product, het totale bedrag van de bestelling, inclusief toepasselijke belastingen, facturering- en leveringsgegevens, leveringstermijn, kosten en eventuele leveringsbeperkingen.

  Koper kan teruggaan naar de bestelling, deze aanvullen, wijzigen of annuleren totdat hij/zij deze definitief bekrachtigd. Als Koper nog meer Product(en) wenst te selecteren, kan hij/zij doorgaan met browsen op de website, met de zekerheid dat het/de geselecteerde Product(en) adequaat in zijn/haar winkelwagentje worden bewaard, onder voorbehoud van een sessietime-out.

  Wanneer hij/zij klaar is met het selecteren van de Producten, kan Koper de geselecteerde Producten bestellen door de bestelling te bekrachtigen middels op de daartoe bestemde knop te klikken om verder te gaan. Vervolgens wordt er een nieuwe webpagina weergegeven, waar Koper wordt gevraagd:

  • zijn/haar login (e-mailadres) en wachtwoord in te voeren indien Koper al geregistreerd is op de Website; of
  • nauwkeurig een personaliaformulier in te vullen door de verplichte informatie in de vereiste velden in te voeren, waaronder achternaam, voornaam, e-mailadres, factuuradres (afleveradres).

  Koper stemt ermee in het verstrekte formulier te goeder trouw in te vullen. Koper erkent dat de gegevens die aan Verkoper zijn verstrekt en die worden opgeslagen in de IT-systemen van Verkoper of zijn onderaannemers, juist zijn en een geldig bewijs vormen van zijn/haar identiteit. Hierbij wordt opgemerkt dat genoemde persoonlijke gegevens worden beheerst door het privacy beleid dat hier toegankelijk is.

  Na controle van de omvang van zijn/haar bestelling, wordt Koper gevraagd om:

  • op de daartoe bestemde knop te klikken om zijn/haar bestelling te plaatsen en om toegang te krijgen tot de betaalomgeving van zijn/haar bestelling, volgens de voorwaarden uiteengezet in deze AVV; of
  • op de daartoe bestemde knop te klikken om zijn/haar winkelwagentje en/of persoonlijke contactgegevens te wijzigen.

  Alvorens op de daartoe bestemde knop te klikken om zijn/haar bestelling te plaatsen en toegang te krijgen tot de betaalomgeving van zijn/haar bestelling, moet Koper ten eerste deze AVV lezen en ten tweede bevestigen dat hij/zij akkoord gaat met deze AVV door een aanvaardings- en bevestigingshandeling te voltooien zoals vereist volgens de Website (bijvoorbeeld door een vakje aan te vinken). Hiermee erkent Koper dat deze AVV van toepassing zijn op de bestelling van de Producten die door Koper is geplaatst.

  Na bevestiging van Koper van zijn/haar aanvaarding van deze AVV, wordt een aparte webpagina geopend voor betaling van de bestelling. Alle bestellingen die gedaan worden met toepassing van deze AVV brengen de betalingsverplichting met zich mee, wat inhoudt dat voor het plaatsen van een bestelling Koper een betaling moet doen.

  Koper zal vervolgens overgaan tot betaling van zijn/haar bestelling volgens de voorwaarden uiteengezet in deze AVV.

  In het bijzonder geldt dat bij het selecteren van betaling per creditcard, volgens Artikel 4 (‘Betaling’) zoals hieronder opgenomen, Koper automatisch wordt verbonden met de e-cash-server van de betalingsdienstaanbieder. De server van de betalingsdienstaanbieder wordt beveiligd door een SSL-coderingsproces (Secure Socket Layer) dat bedoeld is om alle gegevens met betrekking tot betalingsmethoden zo efficiënt mogelijk te beschermen en ervoor te zorgen dat de bankgegevens van Koper op geen enkel moment via het IT-systeem van Verkoper worden doorgegeven. Verkoper is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade die verband houdt met of voortvloeit uit het gebruik door Koper van de betaalmethode met een creditcard.

  b. Bevestiging van de bestelling

  Na bevestiging van de bestelling en de daaraan gerelateerde betaling volgens de onderstaande voorwaarden, wordt een afdrukversie en downloadbare versie van de samenvatting van de bestelling van Koper weergegeven, inclusief maar niet beperkt tot de referentie van de bestelling.

  Een bevestigings-e-mail zal onmiddellijk door Verkoper of namens Verkoper door een externe dienstverlener worden verzonden naar het e-mailadres dat door Koper is opgegeven, enkel en alleen voor communicatiedoeleinden met betrekking tot facturering, inclusief, maar niet beperkt tot, de volgende informatie:

  • identiteit en contactgegevens van Verkoper;
  • referentie van de bestelling zoals geregistreerd bij het plaatsen van de bestelling;
  • een samenvatting van de bestelling en de belangrijkste kenmerken van de Producten;
  • de leveringstermijn, kosten en eventuele voorbehouden;
  • het totale bedrag van de bestelling, inclusief BTW;
  • betalingsbevestiging;
  • een link naar de AVV die Koper kan downloaden en opslaan op een zodanige manier dat hij/zij er later te zijner tijd naar kan verwijzen;
  • een link naar het contactformulier waarmee Koper zijn herroepingsrecht kan uitoefenen.

  Verkoper behoudt het eigendomsrecht op het (de) Product(en) en/of de bestelde diensten totdat de aanschafprijs en eventuele bijkomende kosten, inclusief verzendkosten, volledig door Verkoper zijn geïnd. Als zich een betalingsincident voordoet, verbindt Koper zich ertoe om, op eerste verzoek van Verkoper en op kosten van Koper, de ontvangen Producten aan Verkoper te retourneren.

  Om Verkoper te beschermen tegen misbruik en fraude, en in het geval dat Verkoper of de online betalingsdienstaanbieder vermoedt dat een bestelling frauduleus is, behouden zij zich hierbij het recht voor om Koper te verzoeken (alvorens de bestelling te verwerken) om aanvullende bewijsdocumentatie te verstrekken om na te gaan of er al dan niet sprake is van fraude.

  Als Koper niet reageert binnen vijftien (15) dagen na het verzoek van Verkoper of de online betalingsdienstaanbieder, dan wordt de bestelling geannuleerd en wordt er geen betaling door Verkoper geïncasseerd. Als de betaling voor de bestelling al is geïnd, zal Verkoper deze binnen zestien (16) dagen na het verstrijken van de bovengenoemde periode terugbetalen met gebruikmaking van dezelfde betalingsmethode als gehanteerd door Koper.

  c. Informatie over de bestelling

  Partijen komen overeen dat de informatie en afspraken in e-mails en het automatische opnamesysteem tussen Partijen bindend zijn, in het bijzonder wat betreft de aard en de datum van de bestelling.

  Koper kan, indien van toepassing volgens wetgeving, toegang vragen tot het e-contract tussen Koper en Verkoper, door hier contact op te nemen met de Klantenservice en dient daartoe alle informatie te verstrekken die Verkoper nodig heeft om het betreffende e-contract te achterhalen, inclusief het bestelnummer en zijn/haar contactgegevens.

  Om de bevestiging van het e-contract tussen Koper en Verkoper te aanvaarden, kan Koper ook verwijzen naar de bevestigingse-mail vermeld in het bovenstaande artikel 3 b), die alle verplichte informatie bevat, op een duurzame drager, die Koper zal bewaren.

 7. BETALING

 8. Het door Koper te betalen bedrag is het bedrag vermeld op de orderbevestiging, zoals weergegeven op de daartoe bestemde webpagina en die vervolgens per e-mail is bevestigd aan Koper door Verkoper, of door een externe dienstverlener namens Verkoper.

  Koper krijgt de keuze uit verschillende betalingsmogelijkheden, na bekrachtiging van zijn/haar bestelling zoals hierboven gespecificeerd.

  Betaling kan geschieden bij het plaatsen van de bestelling, via internet, per creditcard (Visa, Amex, MasterCard), via een PayPal-rekening of iDeal.

  De bestelling wordt niet geacht door Verkoper te zijn bevestigd, tenzij en totdat (i) Koper instemt met de AVV; (ii) de geldigheid van de betaling is gecontroleerd en bevestigd; en (iii) bevestiging van de bestelling naar Koper is gestuurd.

  In elk geval behoudt Verkoper zich het recht voor om een bestelling of levering te weigeren indien er sprake is (i) van overschrijding van de drempels zoals opgenomen Artikel 1 (‘Aankoopvoorwaarden’) van deze AVV; (ii) van een bestaand geschil met Koper; (iii) van enig betalingsverzuim van alle of een deel van een eerdere bestelling die door Koper is geplaatst; (iv) van een betalingsautorisatie per creditcard welke wordt geweigerd door bank- of andere financiële instellingen; (v) van betalingsverzuim van de gehele of een deel van de bestelling; (vi) van enigerlei andere situatie die niet voldoet aan deze AVV. In het geval dat Verkoper een bestelling of levering weigert op basis van bovengenoemde gronden, wordt de bestelling of levering geacht niet te zijn bevestigd door Verkoper. Indien (gedeeltelijke) betaling reeds door Verkoper heeft plaatsgevonden voordat Verkoper de bestelling heeft geweigerd, verbindt Verkoper zich ertoe alle door Koper betaalde bedragen binnen zestien (16) dagen terug te betalen, ingaande op de datum waarop het verzoek tot annulering van de bestelling is ontvangen met gebruikmaking van dezelfde betalingsmethode als gebruikt door Koper.

 9. LEVERING EN ONTVANGST

 10. a. Leveringsvoorwaarden

  Wanneer de bestelling gereed is, wordt deze verzonden naar het postadres dat Koper bij zijn/haar bestelling heeft opgegeven.

  De Producten worden per post of via een speciale dienstverlener verzonden (al naargelang het geval en/of volgens de geselecteerde leveringsopties) (hierna "Vervoerder"). Indien Vervoerder op het afleveradres niemand vindt die gerechtigd is de levering in ontvangst te nemen, zal Vervoerder een afleverbericht achterlaten in de brievenbus van het afleveradres. Koper zal vervolgens contact opnemen met Vervoerder om een nieuwe leverdatum af te spreken. Als Koper echter geen contact opneemt met Vervoerder, zal deze laatste nog twee pogingen tot levering doen op een datum en tijd die Vervoerder naar eigen goeddunken kan bepalen.

  Koper wordt hierbij geïnformeerd dat een bepaald pakket door Vervoerder zal worden bewaard gedurende een periode van tien (10) dagen vanaf met moment van de eerste afleverpoging.

  b. Bezorgingsperiode

  Bestellingen worden binnen maximaal twee (2) werkdagen verwerkt.

  Hierbij wordt opgemerkt dat een bestelling niet zal worden verzonden tenzij en totdat deze naar behoren is verwerkt.

  Wanneer de bestelling is verwerkt, zullen de relevante Producten door Vervoerder worden verzonden en geleverd binnen de onderstaande termijnen:

  • standaard levering: twee (2) tot vijf (5) werkdagen;
  • expresse (DHL) levering: één (1) tot twee (2) werkdagen.

  Onder werkdagen wordt verstaan alle andere dagen dan zaterdagen, zondagen en feestdagen op het afleveradres.

  Een bestelling zal in ieder geval worden voltooid binnen een periode van maximaal tien (10) dagen volgend op de dag na de datum waarop Koper zijn/haar bestelling heeft geplaatst, onder voorbehoud van volledige betaling van de aanschafprijs en naleving van de aankoopvoorwaarden zoals gedefinieerd in Artikel 1 (‘Aankoopvoorwaarden’) van deze AVV.

  Bij gebreke van levering binnen genoemde termijn, heeft Koper het recht om zijn/haar bestelling te annuleren volgens de voorwaarden die uiteengezet zijn in het onderstaande artikel ‘Late levering’.

  c. Late levering

  In geval van late levering (dat wil zeggen na de genoemde leveringstermijn of, indien die er niet is, na de maximale leveringstermijn van tien (10) dagen na bevestiging van de bestelling), zal Koper Verkoper onmiddellijk per e-mail op de hoogte stellen van deze vertraging door hier te klikken, zodat Verkoper navraag kan doen bij Vervoerder.

  Als de bestelling tijdens het doen van deze navraag wordt opgehaald, wordt deze onmiddellijk omgeleid naar de plaats van levering die in de bestelling is opgegeven. Echter, als het verlies van de bestelling wordt bevestigd naar aanleiding van voornoemde navraag, zal Verkoper alle door Koper betaalde bedragen terugbetalen (inclusief leveringskosten), met gebruikmaking van dezelfde betalingsmethode als gebruikt door Koper.

  In ieder geval, in het voorkomende geval van een late levering van meer dan tien (10) werkdagen volgend op de e-mail van Koper waarin de vertraging wordt gemeld, heeft Koper, behalve als gevolg van overmacht, de mogelijkheid om zijn/haar bestelling te annuleren door de Klantenservice hiervan op de hoogte te stellen door hier te klikken.

  Mocht Koper gebruik maken van deze mogelijkheid conform de voorwaarden die zijn uiteengezet in dit artikel 5 c), wordt de aanschafprijs van de bestelling niet door Verkoper geïnd.

  Mocht de betaling voor de bestelling al zijn geïnd, zal Verkoper alle door Koper betaalde bedragen (inclusief leveringskosten) terugbetalen, met gebruikmaking van dezelfde betaalmethode als gebruikt door Koper, binnen zestien (16) dagen na ontvangst van het annuleringsbericht. Verdere rechten van dwingendrechtelijke aard van Koper blijven onaangetast door de bepalingen zoals opgenomen in dit artikel 5 c) van de AVV.

  d. Ontvangst

  Een levering wordt geacht te zijn voltooid zodra Vervoerder het Product of de Producten ter beschikking stelt aan Koper of aan een door Koper aangewezen derde. Het is de verantwoordelijkheid van Koper om de conformiteit en integriteit van het/de geleverde Product(en) onmiddellijk na ontvangst ervan te controleren.

  In geval van verzuim op het moment van levering (met inbegrip van een late levering, of een ontbrekend of beschadigd Product), heeft Koper het recht om (i) de levering te weigeren (in welk geval de Producten door Vervoerder worden bewaard) of (ii ) de Producten te retourneren met de retourvoucher, op kosten van Verkoper (dat wil zeggen met de vooraf betaalde sticker).

 11. WETTELIJKE GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

 12. a. Omschrijving van wettelijke garanties

  Koper wordt beschermd door de wettelijke garanties voortvloeiende uit de wet, waaronder begrepen de wettelijke garanties op productaansprakelijkheid zoals opgenomen in artikel 185 e.v. van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en de wettelijke garanties opgenomen in de eerste titel van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aangaande de koop van goederen. Eventuele wettelijke garanties die door Verkoper aan Koper worden gegeven, beperken de wettelijke garanties van Koper zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving niet en beperken de mogelijkheid van Koper niet om te eisen dat de voorwaarden van de bestelling worden nagekomen conform de toepasselijke wetgeving.

  Verkoper garandeert dat het/de Product(en) vrij zijn van gebreken en voldoen aan de normen en specificaties zoals overeengekomen tussen Verkoper en Koper in de bestelling en zoals opgenomen op de Website.

  b. Hoe verder te gaan

  Indien de geleverde Producten niet overeenstemmen met de door Koper bestelde Producten of inzien deze (verborgen) gebreken vertonen, zal Koper een e-mail sturen naar de Klantenservice van Verkoper door hier te klikken, om de non-conformiteit of de gebreken van het/de Product(en) te melden.

  De Klantenservice van Verkoper bevestigt de ontvangst van het verzoek van Koper en het te volgen proces. Na ontvangst van instructies van de Klantenservice van Verkoper, zal Koper de non-conforme Producten of de Producten die (verborgen) gebreken vertonen, terugsturen naar Verkoper op het onderstaande adres:

  BSL - Bretagne Services Logistiques - ZA LA MASSUE - 23 RUE E.BRANLY - 35170 BRUZ, Frankrijk

  Dergelijke Product(en) zullen (i) compleet, ongebruikt (behalve in geval van een verborgen gebrek) en bij voorkeur in hun intacte originele verpakking (behalve in geval van een verborgen gebrek) worden geretourneerd; en (ii) bij voorkeur met het originele omhulsel en de retourbon. De kosten van het retourneren zijn voor rekening van Verkoper.

  Verkoper draagt de risico's die verbonden zijn aan het retourneren van het/de Product(en).

  Bij ontvangst van het/de Product(en) die naar verluidt niet conform zijn of (verborgen) gebreken hebben, zal Verkoper het/de Product(en) controleren om de conformiteit of non-conformiteit ervan vast te stellen. Evenzo kan Verkoper een kwaliteitstest uitvoeren op het/de door Koper geretourneerde Product (en) om te controleren of het/de geretourneerde Product(en) in feite de/het originele Product(en) is/zijn. Hierbij wordt overeengekomen dat genoemde controles zo snel mogelijk en binnen een termijn van maximaal één (1) maand na ontvangst van de Producten door Verkoper zal worden uitgevoerd.

  c. Rechten van Koper

  Met inachtneming van deze AVV heeft Koper het recht nakoming van de bestelling en levering van de/het Product(en) van Verkoper te vorderen. Koper heeft het recht om schadevergoeding te eisen die voortvloeit uit of verband houdt met het niet-nakomen van enige verplichting van Verkoper voortvloeiende uit de bestelling van de/het Product(en) door Koper bij Verkoper, en heeft het recht om de hem/haar ter beschikking staande rechtsmiddelen te gebruiken, dit alles in overeenstemming met de toepasselijke Nederlandse wetgeving.

 13. HERROEPINGSRECHT

 14. a. Kennisgeving van herroeping aan Verkoper

  Koper heeft een wettelijk herroepingsrecht dat hij/zij binnen een termijn van veertien (14) dagen kan uitoefenen, zonder opgave van redenen of zonder enige boete. Deze herroepingstermijn verstrijkt na veertien (14) dagen volgend op de dag waarop Koper, of een derde partij die hij/zij kan aanwijzen, anders dan Vervoerder, de Producten fysiek in bezit neemt. Er wordt in het bijzonder opgemerkt dat het herroepingsrecht niet van toepassing is op Producten die zijn vervaardigd op basis van instructies van de consument of gepersonaliseerde producten, in het bijzonder gegraveerde producten.

  Als Koper meerdere Producten in één bestelling heeft besteld of als de Producten in verschillende delen zijn geleverd, begint de herroepingstermijn niet tenzij en totdat Koper, of een derde die hij/zij kan aanwijzen, anders dan Vervoerder, fysiek bezit neemt van het laatste Product of het laatste onderdeel van de levering.

  De Koper oefent zijn/haar herroepingsrecht uit door Verkoper tijdens de herroepingstermijn in kennis te stellen van een dergelijke herroeping door middel van een ondubbelzinnige verklaring:

  • telefonisch via het volgende telefoonnummer: +31 232120007 ;
  • via de Klantenservice door hier te klikken,
  • per post naar het volgende adres: Majorel (EURACOM) - 8 rue du Tanin - 67380 Lingolsheim, Frankrijk, door middel van bijvoorbeeld het volgende herroepingsformulier:

  Voorbeeld herroepingsformulier

  Aan: Majorel (EURACOM) - 8 rue du Tanin - 67380 Lingolsheim, Franrijk, optredend namens L'Oréal France

  Ik/Wij (*) verklaar/verklaren (*) hierbij dat ik/wij (*) mijn/ons (*) verkoopcontract voor de volgende product(en) (*)/voor de levering van de volgende dienst(en) (*) wens/wensen te herroeppen

  Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

  Naam klant(en) (*):

  Adres klant(en):

  Handtekening klant(en) (alleen bij papieren communicatie):

  Datum:

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


  Na ontvangst van genoemd herroepingsformulier bevestigt Verkoper de ontvangst van een dergelijk verzoek door een e-mail te sturen.

  De herroepingstermijn wordt geacht te zijn vervuld als Koper zijn/haar kennisgeving verzendt binnen de genoemde herroepingstermijn.

  b. Gevolgen van herroeping - Retourneren van geannuleerde Producten

  Overeenkomstig de kennisgeving van herroeping van Koper, zal Koper de/het Product(en) compleet, ongebruikt en bij voorkeur in de intacte originele verpakking en met het originele omhulsel en de retourbon, zonder onnodige vertraging en niet later dan veertien (14) dagen na de kennisgeving van herroeping door de Koper, retourneren aan: BSL - Bretagne Services Logistiques - ZA LA MASSUE - 23 RUE E.BRANLY - 35170 BRUZ., Frankrijk

  Hierbij wordt opgemerkt dat indien Koper gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht voor een Product, dat op het moment van de bestelling deel uitmaakte van een aanbieding met inbegrip van gratis producten, Koper de gratis producten die hij/zij ontving tegelijkertijd zal retourneren met het Product waarvoor Koper zijn/haar herroepingsrecht heeft uitgeoefend.

  Als de Producten niet binnen de genoemde periode van veertien (14) dagen na de kennisgeving van herroeping door Koper worden geretourneerd, betekent dit dat Verkoper geen restitutie aan Koper zal geven.

  Alle retourkosten van de/het Product(en) zijn voor rekening van Verkoper.

  Koper erkent dat door het uitoefenen van zijn herroepingsrecht, de bestel- en koopovereenkomst die met Verkoper is gesloten, wordt ontbonden.

  c. Gevolgen van herroeping – Restitutie van geannuleerde Producten

  Verkoper stemt ermee in om alle door Koper betaalde bedragen terug te betalen, inclusief bezorgkosten (exclusief eventuele extra bezorgkosten die kunnen voortvloeien uit de keuze van Koper voor een andere bezorgmethode dan het lagere standaard bezorgtarief dat door Verkoper wordt aangeboden). Tenzij Koper uitdrukkelijk een andere terugbetalingsmethode heeft gekozen, zal de terugbetaling voor de/het Product(en) worden gedaan met gebruikmaking van dezelfde betalingsmethode die aanvankelijk door Koper werd gebruikt, zonder onnodige vertraging, waarbij wordt opgemerkt dat de terugbetaling zal worden uitgesteld totdat de geretourneerde Producten daadwerkelijk zijn terug verkregen of totdat Koper het bewijs levert van verzending van de Producten, al naar gelang wat zich het eerst voordoet. Deze terugbetaling is kosteloos voor Koper.

  Hierbij wordt opgemerkt dat Producten die na levering ontzegeld zijn en daarom wegens hygiënische of gezondheidsbeschermingsdoeleinden niet langer geschikt zijn om te worden geretourneerd, niet in aanmerking komen voor herroeping (inclusief, zonder beperking, schoonheidsverzorgingsproducten als de dop of het deksel is verwijderd).

  Voor meer informatie over de reikwijdte, inhoud of instructies met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht van Koper, kan Koper contact opnemen met de Klantenservice door hier te klikken.

 15. BEMIDDELING EN MEDIATION

 16. a. Voorafgaande bemiddeling

  Overeenkomstig de toepasselijke regels voor bemiddeling, zal elk consumentengeschil primair worden voorgelegd aan de Klantenservice (klik hier) of per post of telefoon:

  Majorel (EURACOM) - 8 rue du Tanin - 67380 Lingolsheim, Frankrijk
  +31 232120007
  Vanaf 9:00 uur tot 21:00 uur van maandag tot vrijdag

  b. Mediation

  Na bovengenoemde verwijzing naar de Klantenservice, kan elk consumentengeschil vervolgens worden voorgelegd aan het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting, overeenkomstig artikel 14 van EU-verordening nr. 524/2013, die toegankelijk is via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 17. PERSOONLIJKE GEGEVENS

 18. a. Persoonlijke gegevens

  Alle persoonlijke informatie (persoonlijke gegevens) gemarkeerd met een sterretje (‘asterisk‘) en verzameld voor postorderdoeleinden is vereist, aangezien dergelijke informatie nodig is voor het verwerken en afleveren van bestellingen en het uitreiken van facturen. Genoemde informatie is strikt vertrouwelijk en mag alleen worden gebruikt door Verkoper, of zijn onderaannemers onder dezelfde verplichtingen, met als enig doel het verwerken van bestellingen volgens het privacy beleid dat hier toegankelijk is.

  Hierbij wordt opgemerkt dat Koper het recht heeft om zijn/haar persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen.

  Koper kan dit recht uitoefenen door een bericht te sturen naar de Klantenservice, tezamen met zijn/haar ID, naar het volgende e-mailadres: hier.

  Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, nodigen wij u uit om ons privacy beleid te raadplegen, dat hier beschikbaar is.

  b. Cookies

  De Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn computerbestanden die zijn opgeslagen op de harde schijf van de PC van Koper. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Verkoper op deze Website, lees dan de kennisgeving die hier beschikbaar is.

 19. OVERIGE BEPALINGEN

 20. a. Overmacht

  Geen van de Partijen kan aansprakelijk worden gehouden voor de niet-nakoming van alle of een deel van zijn/haar verplichtingen onder deze AVV, indien een dergelijke tekortkoming te wijten is aan overmacht.

  Niettegenstaande enige toepasselijke wet inzake overmacht, betekent overmacht in elk geval alle omstandigheden die buiten de invloed van Partijen liggen, bijvoorbeeld aardbeving, tsunami, tornado, revolutie, piraterij, pandemie, oorlogshandelingen, enz. en alle overheidsmaatregelen met betrekking tot dergelijke omstandigheden, die niet te voorzien zijn op het moment van het sluiten van het contract en die de verdere uitvoering van het contract onmogelijk maken.

  Iedere Partij die aanspraak maakt op een geval van overmacht, stelt de andere partij hiervan, binnen vijf (5) werkdagen na het optreden van een dergelijke overmachtssituatie in kennis. Partijen komen hierbij overeen dat ze zo snel mogelijk contact met elkaar opnemen via alle beschikbare middelen (e-mail, telefoon of anderszins) om de uitvoeringsvoorwaarden van de bestelling tijdens overmacht wederzijds te bepalen. Als de onderbreking als gevolg van overmacht gedurende een periode van één (1) maand of langer voortduurt en als Verkoper niet in staat is om de bestelling uit te voeren, dan zal Verkoper Koper restitueren.

  b. Gedeeltelijke nietigheid

  In de situatie dat een van de bepalingen onder deze AVV ongeldig of nietig wordt geacht of bevonden op grond van wet- of regelgeving of een definitieve beslissing die is uitgevaardigd door een bevoegde rechtbank, dan blijven alle andere bepalingen volledig van kracht.

  c. Gehele AVV

  Deze AVV en de bevestiging van de bestelling die naar Koper wordt gestuurd, vormen één overeenkomst en weerspiegelen de volledige overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot het onderwerp van de bestelling.

  d. Wijziging van de AVV

  Hierbij wordt opgemerkt dat Koper bevoegd is om deze AVV op te slaan of af te drukken, op voorwaarde dat hij hierin geen wijzigingen aanbrengt.

  Verkoper kan deze AVV van tijd tot tijd bijwerken.

  De toepasselijke AVV zijn te allen tijde toegankelijk via de tag "Algemene verkoopvoorwaarden" op elke pagina van de Website.

  e. Toepasselijk recht

  Op deze AVV en de gehele overeenkomst tussen Koper en Verkoper is Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil tussen Koper en Verkoper en bij gebreke van een oplossing door middel van het bemiddelingsproces zoals hiervoor voorzien in Artikel 8 (‘Bemiddeling en mediation’), wordt het geschil exclusief voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Orientatiebericht
Draai uw apparaat voor de beste ervaring